Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Capitaland

Giá (m²): 74 tr/m2

Tỉnh thành: Quận 4

Số block: 2

Số căn: 870 căn

Số tầng: 23

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

De La Sol

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

23

Số căn:

870 căn

Giá (m²):

74 tr/m2

Tỉnh thành:

Quận 4