Lancaster Lincoln

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Trung Thủy

Giá (m²): 48 tr/m2

Tỉnh thành: Quận 4

Số block: 2

Số căn: 589 căn

Số tầng: 40

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Lancaster Lincoln

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

40

Số căn:

589 căn

Giá (m²):

48 tr/m2

Tỉnh thành:

Quận 4