Mặt bằng Landmark Plus Vinhomes Central Park

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Landmark Plus Vinhomes Central Park

 • Số tầng: 50 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Số lượng căn hộ/sàn: 20 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 13 (bao gồm tháng thường và Paranoma)
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ

Mặt bằng Landmark Plus Vinhomes Central Park

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Thiết kế căn hộ Landmark Plus Vinhomes Central Park

Layout căn hộ LP-01

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 74 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View:  Thành phố

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-02

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 84,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 76,5 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-03

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 51,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 46,8 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-04

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 72,6 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Thành phố

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-05

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 79,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 72,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Thành phố

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-06

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 79,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 72,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Thành phố

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-07

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,6 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Thành phố

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-08

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 82,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 74,6 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-09

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 76 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 69,9 m2
 • Hướng cửa: Đông Nam
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-10

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 86,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 78,7 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Tây Bắc
 • View: Thành phố

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-11

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 57,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 52,4 m2
 • Hướng cửa: Tây Nam
 • Hướng ban công: Đông Bắc
 • View: Nội khu

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-12

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 110,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 102,7 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Nội khu

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-13

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 54,1 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 49,1 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Nội khu

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-14

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 77,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 70,9 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Nội khu

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-15

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 55,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 50,6 m2
 • Hướng cửa: Tây Bắc
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Nội khu

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-16

 • 3PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 108,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,9 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Đông Nam
 • View: Nội khu, thành phố

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-17

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,4 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-18

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-19

 • 1PN, 1WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 53,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 48,7 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout căn hộ LP-20

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 74 m2
 • Hướng cửa: Đông Bắc
 • Hướng ban công: Tây Nam
 • View: Thành phố

Mặt bằng Toà S9.01 The Origami

Layout các tòa khác Vinhomes Central Park

Cho thuê căn hộ chung cư Vinhomes Central Park
Mặt bằng Vinhomes Central Park

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339