Mặt bằng Park 7 Vinhomes Central Park

Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền

Park 7 Vinhomes Central Park

 • Số tầng: 47 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 19 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 16 (13 thang khách, 3 thang )
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Duplex shophouse

Mặt bằng căn hộ P7 Vinhomes Central Park

Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền

Thiết kế căn hộ Park 7 Vinhomes Central Park

Layout căn hộ P7-01

 • 2PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 84,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 78,6 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-01 (Số Cũ P7-04)

Layout căn hộ P7-02

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 90,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 82,4 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View:  Nội khu, thành phố*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-02 (Số Cũ P7-03)

Layout căn hộ P7-03

 • 1PN, 1WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 54,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 50 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-03 (Số Cũ P7-02)

Layout căn hộ P7-04

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 83,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 77,4 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View:  Nội khu, sông*, công viên*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-04 (Số Cũ P7-01)

Layout căn hộ P7-05

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 107,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,4 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-05 (Số Cũ P7-19)

Layout căn hộ P7-06

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 116,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 109,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-06 (Số Cũ P7-18)

Layout căn hộ P7-07

 • 1PN, 1WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 56,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 51,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-07 (Số Cũ P7-17)

Layout căn hộ P7-08

 • 1PN, 1WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 56,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 51,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-08 (Số Cũ P7-16)

Layout căn hộ P7-09

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 116,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 109,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-09 (Số Cũ P7-15)

Layout căn hộ P7-10

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 107,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View:  Nội khu, sông*, công viên*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-10 (Số Cũ P7-12B)

Layout căn hộ P7-11

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 85,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 80 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-11 (Số Cũ P7-12A)

Layout căn hộ P7-12

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 88,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 80,1 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • View: Nội khu, sông*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-12

Layout căn hộ P7-13

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 86 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,6 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Nam)
 • View: Nội khu, thành phố*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-13 (Số Cũ P7-11)

Layout căn hộ P7-14

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 84,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 78,8 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-14 (Số Cũ P7-10)

Layout căn hộ P7-15

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 82 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 77,4 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu ,thành phố*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-15 (Số Cũ P7-09)

Layout căn hộ P7-16

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 76,1 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-16 (Số Cũ P7-08)

Layout căn hộ P7-17

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 83 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 76,3 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-17 (Số Cũ P7-07)

Layout căn hộ P7-18

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 84,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,9 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-18 (Số Cũ P7-06)

Layout căn hộ P7-19

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 90,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 83,7 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*

Layout các tòa khác Vinhomes Central Park

Cho thuê căn hộ chung cư Vinhomes Central Park
Mặt bằng Vinhomes Central Park
Mặt bằng căn hộ The Ascent Thảo Điền
Layout P7-19 (Số Cũ P7-05)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339