Mặt bằng Park 7 Vinhomes Central Park

Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard

Park 7 Vinhomes Central Park

 • Số tầng: 47 tầng
 • Số lượng căn hộ/sàn: 19 căn hộ
 • Số lượng thang máy/toà: 16 (13 thang khách, 3 thang )
 • Số lượng thang thoát hiểm/toà: 2 thang thoát hiểm với cửa chống cháy
 • Hầm để xe thông minh với 3 tầng
 • Căn hộ hiện đại từ 1, 2, 3 phòng ngủ
 • Duplex shophouse

Mặt bằng căn hộ P7 Vinhomes Central Park

Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard

Thiết kế căn hộ Park 7 Vinhomes Central Park

Layout căn hộ P7-01

 • 2PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 84,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 78,6 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-01 (Số Cũ P7-04)

Layout căn hộ P7-02

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 90,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 82,4 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View:  Nội khu, thành phố*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-02 (Số Cũ P7-03)

Layout căn hộ P7-03

 • 1PN, 1WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 54,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 50 m2
 • Hướng cửa: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-03 (Số Cũ P7-02)

Layout căn hộ P7-04

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 83,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 77,4 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View:  Nội khu, sông*, công viên*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-04 (Số Cũ P7-01)

Layout căn hộ P7-05

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 107,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,4 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-05 (Số Cũ P7-19)

Layout căn hộ P7-06

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 116,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 109,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-06 (Số Cũ P7-18)

Layout căn hộ P7-07

 • 1PN, 1WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 56,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 51,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-07 (Số Cũ P7-17)

Layout căn hộ P7-08

 • 1PN, 1WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 56,2 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 51,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-08 (Số Cũ P7-16)

Layout căn hộ P7-09

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 116,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 109,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-09 (Số Cũ P7-15)

Layout căn hộ P7-10

 • 3PN, 2WC, 2 ban công
 • Diện tích tim tường: 107,8 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 100,3 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View:  Nội khu, sông*, công viên*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-10 (Số Cũ P7-12B)

Layout căn hộ P7-11

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 85,4 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 80 m2
 • Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • View: Nội khu, sông*, công viên*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-11 (Số Cũ P7-12A)

Layout căn hộ P7-12

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 88,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 80,1 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Nam (lệch ít về Tây Nam)
 • View: Nội khu, sông*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-12

Layout căn hộ P7-13

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 86 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,6 m2
 • Hướng cửa: Bắc (lệch ít về Đông Bắc)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Nam)
 • View: Nội khu, thành phố*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-13 (Số Cũ P7-11)

Layout căn hộ P7-14

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 84,7 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 78,8 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-14 (Số Cũ P7-10)

Layout căn hộ P7-15

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 82 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 77,4 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu ,thành phố*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-15 (Số Cũ P7-09)

Layout căn hộ P7-16

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 80,6 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 76,1 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-16 (Số Cũ P7-08)

Layout căn hộ P7-17

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 83 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 76,3 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-17 (Số Cũ P7-07)

Layout căn hộ P7-18

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 84,5 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 79,9 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-18 (Số Cũ P7-06)

Layout căn hộ P7-19

 • 2PN, 2WC, 1 ban công
 • Diện tích tim tường: 90,3 m2
 • Diện tích thông thuỷ: 83,7 m2
 • Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Nam)
 • Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Bắc)
 • View: Nội khu, thành phố*

Layout các tòa khác Vinhomes Central Park

Cho thuê căn hộ chung cư Vinhomes Central Park
Mặt bằng Vinhomes Central Park
Mặt bằng Penthouse Lumiere Boulevard
Layout P7-19 (Số Cũ P7-05)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339