Mẫu phục lục hợp đồng thuê nhà, căn hộ mới nhất

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà, căn hộ là sẽ giúp các bạn bổ sung nội dung cũng như thêm mới các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà, giúp bản hợp đồng thuê thuê nhà hay căn hộ được kĩ càng và chi tiết hơn, chắc chắn ích lợi và trách nhiệm các bên mà không cần được làm lại nhiều lần, chỉnh sửa hợp đồng mất thời gian.

Mẫu phục lục hợp đồng thuê nhà, căn hộ

Mẫu phục lục hợp đồng thuê nhà, căn hộ mới nhất

Mẫu phục lục hợp đồng thuê nhà, căn hộ mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        – – – – – – – – – – – o0o- – – – – – – – – –

……., ngày … tháng… năm….

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..

–    Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ……., tháng……., năm……………
–    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

Đại diên          : Ông………………………………..

Chức vụ          : …………………………………….

Địa chỉ            : …………………………………….

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :……………….

Số tài khoản   :………………..

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

Đại diên          : Ông: ………………………………………

Chức vụ          : …………………………………………

Địa chỉ            : ………………

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :……………….

Số tài khoản   :………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số……. về ………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:

1.  …………………..…………………..…………………..…………………..………………

2.…………………..…………………..…………………..…………………..………………

3.…………………..…………………..…………………..…………………..………………

4.…………………..…………………..…………………..…………………..………………

  1. Điều khoản chung :

5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………

5.2   PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….
5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…và có giá trị kể từ ngày ký……..

 

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI  DIỆN BÊN B

Tìm hiểu thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339