Chuyển nhượng căn hộ chung cư khi chưa có sổ hồng được không ?