Hợp đồng gì? Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng và Có hiệu lực khi nào?