Merita Khang Điền

Loại: Nhà Phố

Chủ đầu tư: Khang Điền

Giá (m²): 3,4 tỷ

Tỉnh thành: Quận 9

Số căn: 131

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Loại:

Nhà Phố

Số căn:

131

Giá (m²):

3,4 tỷ

Tỉnh thành:

Quận 9