Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Cotec Land

Giá (m²): 14.3 triệu/m2

Tỉnh thành: Nhà Bè

Số block: 4

Số căn: 500 Căn

Số tầng: 17

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Orchid Park

Loại:

Căn hộ

Số block:

4

Số tầng:

17

Số căn:

500 Căn

Giá (m²):

14.3 triệu/m2

Tỉnh thành:

Nhà Bè