Thông tin mới nhất về chủ đầu tư Tập Đoàn Vingroup