Felisa Riverside

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: CholonRes

Giá (m²): 22tr/m2

Tỉnh thành: Quận 8

Số block: 1

Số căn: 294 căn

Số tầng: 16

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Felisa Riverside

Loại:

Căn hộ

Số block:

1

Số tầng:

16

Số căn:

294 căn

Giá (m²):

22tr/m2

Tỉnh thành:

Quận 8