Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Thái Bảo Group

Giá (m²): 15 triệu/m2

Tỉnh thành: Quận 8

Số block: 6

Số căn: 1149 căn

Số tầng: 21

The Avila 2

Loại:

Căn hộ

Số block:

6

Số tầng:

21

Số căn:

1149 căn

Giá (m²):

15 triệu/m2

Tỉnh thành:

Quận 8