Hợp đồng góp vốn mua đất nền dự án có nên hay không ?