Căn hộ Prosper Plaza

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Phúc Phúc Yên

Giá (m²): 1.5 tỷ/căn

Tỉnh thành: Quận 12

Số block: 3

Số căn: 1552 căn

Số tầng: 20

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Căn hộ Prosper Plaza

Loại:

Căn hộ

Số block:

3

Số tầng:

20

Số căn:

1552 căn

Giá (m²):

1.5 tỷ/căn

Tỉnh thành:

Quận 12