Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long: Hướng đến địa vị trung tâm ĐBSCL. Sở Xây dựng tỉnh vừa công bố quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 hướng nhìn đến năm 2050. Theo đó, định hướng đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Long căn bản là tỉnh có dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp toàn diện và đến năm 2050 là trung tâm dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao phát triển cân bằng và bền vững.

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030

Ông Trần Hoài Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết, mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long phù hợp với định hướng của Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và hướng nhìn đến năm 2050, phát triển thành vùng năng động, có cơ cấu kinh tế hợp lý, đóng góp càng ngày càng lớn vào nền kinh tế của đất nước, góp phần quan trọng xây dựng cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long giàu mạnh, các mặt văn hóa – xã hội tiến kịp mặt bằng chung của cả nước.

Định hướng đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Long căn bản là tỉnh có dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp cải cách và phát triển toàn diện; đến năm 2050, Vĩnh Long là trung tâm dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp công nghệ cao phát triển cân bằng và bền vững.

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030

Theo quy hoạch, vùng tỉnh Vĩnh Long có tính chất là đầu mối cơ sở giao thông quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long về đường bộ, đường thủy và đường sắt; trung tâm kho vận của vùng Đồng bằng sông Cửu Long có tầm quan trọng như 1 bản lề của hai trục hành lang kinh tế đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long- Thành phố Hồ Chí Minh – Phnômpênh.

Vĩnh Long là trung tâm nông nghiệp chuyên canh về lúa và cây ăn trái, nông nghiệp công nghệ cao của vùng; là trung tâm công nghiệp đa ngành, công nghiệp phụ trợ và công nghiệp công nghệ cao của vùng.

Ngoài ra, Vĩnh Long còn là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học công nghệ sinh học của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và quốc gia; là trung tâm thương mại, du lịch sinh thái vùng sông nước, du lịch lịch sử văn hóa cấp vùng; có tầm quan trọng quan trọng trong chiến lược an ninh quốc phòng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồ án quy hoạch với định hướng xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long phù hợp với định hướng của Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020 và hướng view đến năm 2050 (đô thị, công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, sinh thái cảnh quan…), trở nên vùng cải cách và phát triển năng động, có cơ cấu kinh tế hợp lý, đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế của đất nước, quan trọng xây dựng vùng ĐBSCL giàu mạnh.

Ông Trần Hoài Hiệp- Phó Giám đốc Sở Xây dựng- cho rằng: “Đồ án quy hoạch được phê duyệt sẽ khiến cơ sở cho việc lập chương trình cải cách và phát triển của tỉnh, thành phố, thị xã và thực hiện công việc tiếp theo nhằm thực hiện việc nâng cấp và cải cách và phát triển TP Vĩnh Long đạt đô thị loại II, TX Bình Minh đạt đô thị loại III vào năm 2020”.

Đồ án cũng đề xuất các chương trình dự án chiến lược và thể chế quản lý cải cách và phát triển vùng.

Trong định hướng cải cách và phát triển hệ thống đô thị đến năm 2030, Vĩnh Long có 11 đô thị bao gồm một đô thị loại II, 1 đô thị loại III, 2 đô thị loại IV và 7 đô thị loại V.

Đối với phân vùng cải cách và phát triển kinh tế, vùng trung tâm của tỉnh gồm thành phố Vĩnh Long, các huyện Long Hồ, Mang Thít với ưu điểm là cải cách và phát triển đô thị, trung tâm công nghiệp, giáo dục đào tạo, du lịch, giải trí rất chất lượng và hình thành các vùng chuyên canh sản xuất lúa, rau màu, cây ăn trái.

Vùng đối trọng phía Tây gồm thị xã Bình Minh, các huyện Tam Bình, Bình Tân với ưu điểm là cải cách và phát triển đô thị, công nghiệp tập trung (đa ngành, chuyên ngành, công nghiệp cảng và dịch vụ kho vận), thương mại, du lịch sinh thái và cải cách và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Vùng đối trọng phía Đông gồm các huyện Trà Ôn, Vũng Liêm với ưu điểm là cải cách và phát triển vùng nông nghiệp công nghệ cao, thương mại cấp tiểu vùng, du lịch sinh thái, cụm công nghiệp công nghệ cao và cảng.

Dự báo đến năm 2030, tốc độ tăng tốc kinh tế của Vĩnh Long đạt 7%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.000 USD; dân số khoảng 1.200.000 – 1.235.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 300.000 – 432.250 người, mật độ đô thị hóa khoảng 25%-35%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nông nghiệp-thủy sản 17,8%, công nghiệp-xây dựng 32,6% và thương mại-dịch vụ 49,6%./.

Tìm hiểu thêm:Các dự án tại Tỉnh Vĩnh Long mà bạn có thể đầu tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339