Bất động sản nghỉ dưỡng lên ngôi tại TP. Vũng Tàu trong 2019