Senturia Q9 Central Point

Loại: Biệt Thự

Chủ đầu tư: Tiến Phước

Giá (m²): 6 Ty/căn

Tỉnh thành: Quận 9

Số căn: 82 căn

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Senturia Q9 Central Point

Loại:

Biệt Thự

Số căn:

82 căn

Giá (m²):

6 Ty/căn

Tỉnh thành:

Quận 9