Thông tin quy hoạch cầu Thủ Thiêm 4 nối quận 2 với Quận 7 mới nhất