Top 7 yếu tố giúp bạn xác định có nên đầu tư shophouse không?