Tiến độ Quy hoạch Cầu Long Kiểng mới như thế nào trong năm 2020