Dự án hầm chui Mỹ Thủy, mở “nút thắt” vào cảng Cát Lái – Chính thức thông xe