Quy hoạch đường Nguyễn Duy Trinh đi qua Quận 2, Quận 9 lên 30 mét