Người nước ngoài có được mua nhà phố riêng lẻ ở Việt Nam?