Quy hoạch dự án đường trục Bắc – Nam TP.HCM – Thông tin mới