Thịnh Gia Tower

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Ruby Group

Giá (m²): 16.5 triệu/m2

Tỉnh thành: Bình Dương

Số block: 2

Số căn: 1008 căn

Số tầng: 25

Trạng thái: ĐANG MỞ BÁN

Thịnh Gia Tower

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

25

Số căn:

1008 căn

Giá (m²):

16.5 triệu/m2

Tỉnh thành:

Bình Dương