Dự án Trung tâm thể dục thể thao rạch chiếc Quận 2 – Quy hoạch và tiến độ