Quy hoạch và tiến độ dự án Mũi Đèn Đỏ trong năm 2020